Nawodnienia torów motocrossowych

Automatyczny system nawadniania toru podczas zawodów oraz między treningami sprawia, że korzystanie z obiektu jest bezpieczne i komfortowe zarówno dla zawodników jak i kibiców. Dobrze nawodniony tor podczas wyścigów jest obowiązkiem każdego organizatora zawodów. 

Odpowiednie nawilżenie nawierzchni toru pozwala na zabezpieczenie przed pyleniem oraz wpływa na poprawę warunków jazdy. Rozjeżdżona powierzchnia umożliwia powstawanie kolein, które urozmaicają wyścigi.

Do nawadniania torów motocrossowych polecamy w szczególności zraszacze polowe. W zależności od rozmiaru obiektu mogą być to urządzenia średniego lub dalekiego zasięgu. Zaleca się montaż urządzeń tak, by nie kolidowały z odbywającymi się przejazdami oraz były w bezpiecznej odległości od krawędzi toru. Zraszacze powinny zostać zamontowane na specjalnych stojakach na obwodzie pasa.

Zraszacze polowe