Zraszanie trawnika w prywatnej rezydencji Ventana Walendów

Zraszanie trawnika w prywatnej rezydencji Ventana Walendów
2015-04-30

Zapotrzebowanie trawników na wodę jest bardzo wysokie Zależy to od gatunku trawy, temperatury powietrza, wystawy względem stron świata i natężenia wiatru. Już po kilku dniach suszy trawa traci sztywność i zmienia odcień. Trawniki należy nawadniać, gdy ziemia wyschnie na głębokość około 3 cm. Podczas upałów młody trawnik należy podlewać często, nawet kilka razy dziennie. Starszy rzadziej, ale większymi dawkami. Nawadnianie, które nawilża płytko glebę do głębokość 1-2 cm jest nieskuteczne, a nawet szkodliwe. Prowadzi do rozwoju korzeni tylko w tej strefie i zamieranie głęboko położonych korzeni. Przy podlewaniu gleba powinna być zwilżona na głębokość około 10-15 cm, gwarantuje to właściwy rozwój systemu korzeniowego traw na większej głębokości. Zbyt płytkie wykształcenie się systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrażliwym na suszę. Zraszacze z odpowiednio dobranymi dyszami i wydajnością dostosowaną do możliwości i potrzeb pozwoli na prawidłowe nawadnianie trawnika.