Dozowniki Dosatron

Oferujemy Państwu dozowniki firmy Dosatron. Dozownik Dosatron to urządzenie podłączone do sieci wodociągowej, którego siłą napędową jest ciśnienie wody. Nie wymaga on zasilania elektrycznego. Mechanizm dozownika zasysa preparat, dozuje właściwą ilość a następnie rozcieńcza go wodą. Istnieje możliwość regulowania wartości dozowania. 

Dozowniki Dosatron umożliwiają podawanie roślinom określonej dawki środków odżywczych i nawozów płynnych poprzez zmieszanie ich z wodą w ustalonej proporcji. Podłączone bezpośrednio do instalacji wodnej, pracują bez użycia prądu, wykorzystując jedynie ciśnienie wody jako źródło energii. Przepływ wody uruchamia dozownik, który precyzyjnie pobiera zadaną dawkę preparatu. Preparat jest mieszany z wodą wewnątrz dozownika, a następnie wprowadzany do instalacji.
Po ustawieniu parametrów dozowania Dosatron nie wymagają żadnej kontroli - dawka preparatu będzie zawsze podawana proporcjonalnie, nawet pomimo wahań ciśnienia lub przepływu wody.

W swojej ofercie proponujemy Państwu szereg modeli dozowników stosowanych zarówno w ogrodnictwie, hodowli zwierząt, jak i w przemyśle.

 • dedykowane do wszystkich zastosowań wymagających wymieszania płynnych substancji z wodą (zastosowań w przemyśle, rolnictwie i hodowli)
 • szczególnie  polecane w uprawie roślin do nawożenia, odkażania, czy usuwania chwastów
 • nieocenione w hodowli zwierząt do dezynfekcji i dozowania leków
 • możliwość wymieszania praktycznie każdej płynnej substancji z wodą w zadanej proporcji

Dozowniki Dosatron w zależności od modelu mają różną budowę i różne przeznaczenie. W celu łatwiejszej identyfikacji producent oznaczył je kolorystycznie. Dosatron w kolorze niebieskim (RE) stosowany jest głównie w przemyśle i hodowli, zielony (GL) w rolnictwie, a biały (P) do silnych kwasów. W zależności od wybranego modelu dozowniki oznaczone są symbolami informującymi o danym przeznaczeniu:

 •  Dosatron V – substancje lepkie
 •  Dosatron AF – pH 7-14 (odczyn zasadowy)
 • Dosatron VF – pH 1-7 (odczyn kwaśny)

Dozowniki różnią się uszczelnieniem, które w przypadku substancji o odczynie zasadowym lub kwaśnym dostosowane są do dozowanej cieczy.

W zależności od wielkości przepływu producent podzielił urządzenia na serie. Wśród najpopularniejszych są:

 • dozowniki D25 – przepływ do 2,5 m3/h
 • dozowniki D3 – przepływ do 3 m3/h
 • dozowniki D45 – przepływ do 4,5 m3/h
 • dozowniki D8 – przepływ do 8 m3/h
 • dozowniki D20 – przepływ do 20 m3/h
 • dozowniki D30 – przepływ do 30 m3/h

Dla przykładu:

Do nawożenia sekcji borówki amerykańskiej niezbędny jest nawóz o odczynie kwaśnym. Przepływ wody w instalacji wynosi 2,8 m3/h. Nawóz podawany będzie w stężeniu 3%. Dobrany dozownik to D3GL5 (VF), czyli wg symboli: D3 - przepływ do 3 m3/h, GL - dla rolnictwa, 5 – do roztworu max. 5%, VF – odczyn kwaśny

Zalecamy montaż urządzenia na obejściu tzw. by-passie w celu odcięcia lub załączenia dozownika w danym momencie, a także łatwiejszego demontażu. Przed Dosatronem należy założyć filtr dyskowy zapobiegający dostawaniu się zanieczyszczeń, przedłużając tym samym żywotność urządzenia.

W naszym sklepie nawodnieniowym zakupią Państwo Dosatrony oraz wszystkie niezbędne elementy do ich podłączenia.

SKLEP

 

 

Dosatron serii D3