Szkolenie dla Instalatorów 2015

Szkolenie dla Instalatorów 2015
2015-01-27

W dniu 4 marca 2015 roku w  Urzędzie Gminy Michałowice odbyło się szkolenie i prezentacja z zakresu projektowania i instalacji zautomatyzowanych systemów nawadniających w oparciu o produkty marki Rain Bird

Szkolenie było skierowane do osób i przedstawicieli firm, które rozpoczynają bądź poszerzają działalność zawodową o projektowanie i wykonawstwo instalacji nawodnieniowych. Zapoznamy Państwa z asortymentem stosowanym w takich instalacjach, a także przeszkoliliśmy w prawidłowym  projektowaniu systemów nawadniania. Uczestnicy zdobyli umiejętności, dzięki którym będą mogli samodzielnie zaprojektować system i zajmować się nadzorem przy jego montażu. 

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz atrakcyjną ofertę handlową i gwarancję wsparcia technicznego.

Program szkolenia:

  • Wprowadzenie i prezentacja firmy Rain Bird- przedstawienie historii, oferty
  • Anatomia oraz obszary zastosowań systemów nawadniania- Przedstawienie różnych możliwości nawodnienia dobieranego w zależności od indywidualnych potrzeb
  • Podstawy hydrauliki- Podstawowe obliczenia  hydrauliczne: m.in. obliczanie ciśnienia statycznego i dynamicznego, przepływu wody, spadków ciśnienia
  • Projektowanie systemu nawadniania- uzyskiwanie potrzebnych danych o terenie, wyznaczenie wymogów nawadniania, dobór odpowiednich elementów systemu ,określenie dawki opadowej, grupowanie i podłączenie sekcji nawadniających do systemu, dobór czasu nawadniania dla sekcji
  • Przegląd podstawowych produktów oraz nowości 2014, 2015- charakterystyka produktów, zastosowanie
  • Zajęcia praktyczne z wybranymi produktami z oferty Rain Bird
  • Wsparcie biznesu instalatora
  • Podsumowanie i zakończenie szkolenia- wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia z zakresu projektowania i instalacji automatycznych systemów nawadniania